PKF FASSELT SCHLAGE

Wirtschaftsprüfung &
Beratung

​Informationen zum S/MIME Zertifikat IT Security

Aussteller: CN = GlobalSign PersonalSign 2 CA - SHA256 - G2, O = GlobalSign nv-sa, C = BE

Seriennummer: ‎00 d8 ee 38 fa b3 bb 5b 74 4c 36 07 26 15 95 20 29

Gültig ab: ‎Donnerstag, ‎3. ‎Dezember ‎2015 16:32:06

Gültig bis: ‎Montag, ‎3. ‎Dezember ‎2018 16:32:06

Fingerprint (SHA1): ‎7c 7f ac 4e d0 ab 93 4c a3 78 8e df 6e 06 64 e3 01 53 53 39